wtorek, 24 stycznia 2017

Jak wynagradzać zarząd w NGO? Cz. 3 – powołanie uchwałą


Już w tytule starałem się zaznaczyć, że chodzi o powołanie na podstawie uchwały organu wybierającego członków zarządu, a nie o powołanie w rozumieniu Kodeksu pracy (art. 68 § 1). Ten ostatni zarezerwowany jest dla przypadków określonych w odrębnych przepisach i bezpośrednio tworzy stosunek pracy z wszystkimi konsekwencjami za tym idącymi. Natomiast sposób, który tutaj opisałem jest specyficznym pominięciem stosunku pracy i nawiązaniem tylko i wyłącznie stosunku korporacyjnego (szerzej o dwóch podstawach pełnienia funkcji pisałem w cz. 1), w ramach którego zostało przewidziane określone wynagrodzenie. Krótko mówiąc, chodzi o zwyczajną uchwałę powołującą na stanowisko, która dodatkowo określi wynagrodzenie.

środa, 11 stycznia 2017

Jak wynagradzać zarząd w NGO? Cz. 2 - kontrakt menedżerski


Ponieważ jest to bardzo popularna forma wynagradzania członków zarządów w spółkach, zwłaszcza tych większych, informacje o kontrakcie można z łatwością znaleźć na stronach poświęconych przedsiębiorcom. Dlatego w tym wpisie ograniczę się do ogólnej charakterystyki i spraw bezpośrednio dotyczących zarządów w NGO.

Kontrakt menedżerski to po prostu umowa cywilnoprawna podlegające Kodeksowi cywilnemu, a nie Kodeksowi pracy. Jest to najpoważniejsza różnica, gdyż podpisanie z członkiem zarządu kontraktu nie pociąga za sobą większości z obowiązków wynikających z prawa pracy, czyli jego funkcjonowanie jest znacznie mniej sformalizowane.

Sam kontrakt jest umową o zarządzanie (umową zlecenia) stowarzyszeniem/fundacją (tak też może być nazwany) i jako taki powinien zawierać:
  • przedmiot umowy = zarządzanie (przez co rozumieć można np.: „stałe zarządzanie Stowarzyszeniem, kierowanie pracami zarządu, reprezentowanie wobec osób trzecich, pełnienie obowiązków pracodawcy wobec zatrudnionych pracowników”),
  • stronami są: członek zarządu = menedżer oraz stowarzyszenie/fundacja (o reprezentacji dalej),
  • prawa i obowiązki, wynagrodzenie, urlopy itp. powinny być maksymalnie doprecyzowane (nie będą tu miały żadnego zastosowania regulacje o pracy wynikające z Kodeksu pracy).

poniedziałek, 2 stycznia 2017

Jak wynagradzać zarząd w NGO? Cz. 1 - umowa o pracęPoczątkowo jeden wpis miał obejmować zestawienie różnych form zatrudnienia członków zarządu w organizacjach pozarządowych, lecz z racji obszerności zagadnienia ostatecznie postanowiłem podzielić go na kilka mniejszych części. Pierwsza część dotyczyć będzie wyłącznie umowy o pracę, kolejna powołania jako specyficznej świadczenia pracy, trzecia kontraktu menedżerskiego, a na koniec zamieszczę podsumowanie wszystkich form.

Celem jest zestawienie różnych sposobów wynagradzania członków zarządu stowarzyszeń i fundacji pod względem praktycznym. Pomijam tutaj różne aspekty poza prawne, o których jest już sporo informacji na innych stronach.

Na pewnym etapie rozwoju organizacji kwestia uporządkowania wynagrodzeń zarządu staje się konieczna. Zwykle o formie (niekoniecznie o samym fakcie wynagrodzenia) decydują sami zainteresowani, czyli członkowie zarządu. Na decyzję tą wpływają również różne czynniki spoza funkcjonowania organizacji, a dotyczące samego zainteresowanego. Na nich też chciałbym się skupić.

Na początku trzeba rozróżnić wynagrodzenie wypłacane w związku z pełnioną funkcją (przedmiotem będzie samo zarządzanie) od wynagrodzenia za inne zadania. W przypadku stowarzyszeń pierwszy rodzaj jest uzależniony przez ustawę od wprowadzenia stosownych przepisów w statucie (ta norma może wyglądać np. tak: „Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją”). W dalszej części skupię się właśnie na wynagrodzeniu za zarządzanie.