sobota, 11 lutego 2017

Czy organ kontroli wewnętrznej może wybierać zarząd w stowarzyszeniu?


Z racji ferii zimowych zamieszczam, krótszy niż zwykle, artykuł na temat praktycznego rozwiązania wyboru władz w stowarzyszeniach. Na wstępie należy rozważyć, czy w ogóle takie rozwiązanie jest możliwe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.) sprawy związane z władzami stowarzyszenia określa statut, w tym te związane z trybem dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencjami. Z czego wynika, iż w zasadzie mamy dowolność w kształtowaniu modelu zarządzania, musi on jednak wynikać ze statutu stowarzyszenia.

środa, 1 lutego 2017

Jak wynagradzać zarząd w NGO? – Podsumowanie
Pomysł na jeden artykuł przerodził się w czteroczęściowy poradnik, ale ma to swoje uzasadnienie w problematyce zatrudniania członków zarządu. W wielu organizacjach jest to istotna kwestia, którą zwykle rozwiązuje się doraźnie (jakaś umowa o dzieło, zlecenie, umowa o pracę na kilka miesięcy w roku). 

Przepisy prawa umożliwiają dobre rozwiązanie kwestii wynagrodzenia. Trzeba tylko dobrze przeanalizować możliwości finansowe i potrzeby. Inaczej będzie wyglądać rozwiązanie pensji w przypadku zatrudniania w małych ngo, inaczej w przypadku podejścia projektowego, gdzie płynność finansowa jest bardzo różna, a inaczej w dużych organizacjach mających stałe źródło funduszy. Do tego dojdą kwestie pozaprawne jak np.: zaufanie, potrzeby pracownika/zatrudnianego, organizacja kadr i czasu pracy. 

Mam nadzieję, że poniższe podsumowanie różnych form pomoże w wyborze właściwej drogi. W zestawieniu zawarłem również umowy o dzieło i zlecenia, chociaż nie są to podstawy do wypłaty wynagrodzenia za zarządzanie, tylko za inne prace w organizacji, to uznałem, że należy je uwzględnić dla większej przejrzystości.