środa, 1 lutego 2017

Jak wynagradzać zarząd w NGO? – Podsumowanie
Pomysł na jeden artykuł przerodził się w czteroczęściowy poradnik, ale ma to swoje uzasadnienie w problematyce zatrudniania członków zarządu. W wielu organizacjach jest to istotna kwestia, którą zwykle rozwiązuje się doraźnie (jakaś umowa o dzieło, zlecenie, umowa o pracę na kilka miesięcy w roku). 

Przepisy prawa umożliwiają dobre rozwiązanie kwestii wynagrodzenia. Trzeba tylko dobrze przeanalizować możliwości finansowe i potrzeby. Inaczej będzie wyglądać rozwiązanie pensji w przypadku zatrudniania w małych ngo, inaczej w przypadku podejścia projektowego, gdzie płynność finansowa jest bardzo różna, a inaczej w dużych organizacjach mających stałe źródło funduszy. Do tego dojdą kwestie pozaprawne jak np.: zaufanie, potrzeby pracownika/zatrudnianego, organizacja kadr i czasu pracy. 

Mam nadzieję, że poniższe podsumowanie różnych form pomoże w wyborze właściwej drogi. W zestawieniu zawarłem również umowy o dzieło i zlecenia, chociaż nie są to podstawy do wypłaty wynagrodzenia za zarządzanie, tylko za inne prace w organizacji, to uznałem, że należy je uwzględnić dla większej przejrzystości.

Poniższy diagram porównuje kwestie formalne, wynikające z przepisów, które raczej nie będą możliwe do modyfikacji.


Drugi diagram zestawia kwestie, które mogą być modyfikowane odpowiednio do potrzeb. Są więc takim modelowym przedstawieniem rodzajów wynagradzania. Indywidualne rozwiązania powinny zawsze być dopasowane do konkretnej sprawy. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz