czwartek, 30 listopada 2017

NGO a działalność gospodarza - spółka z o.o.


Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych jest coraz popularniejsza. Powody są różne, ale zwykle jest to spowodowane rozwojem i wchodzeniem ngo-sów w obszary ekonomii społecznej, wciąż słabo rozwiniętej w naszym kraju. Dziś chciałbym przedstawić kilka praktycznych uwag jak można dobrze uporządkować kwestie prowadzenia działalności, a więc biznesu w organizacji pozarządowej (brzmi jak brzmi, ale tym w istocie to jest).