wtorek, 24 lipca 2018

Wyjazd wolontariuszy który jest wypoczynkiem dzieci i młodzieży (Cześć 2 cyklu: Wolontariat niepełnoletnich w NGO)


Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy nasz cykl Wolontariat niepełnoletnich w NGO. Autorem cyklu jest Marzena Dobner, świetnie zapowiadająca się przyszła prawnik, a całość powstała w ramach współpracy z kancelarią 4NGO Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Jaros.


Jakie przepisy należy stosować, planując zorganizowany wyjazd (dla ułatwienia przyjmijmy, że odbywa się on w skali krajowej) z udziałem niepełnoletnich wolontariuszy, podczas którego będą oni realizować różne aktywności, przewidziane w ramach projektu NGO? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przeanalizować regulacje z ustawy o systemie oświaty i pewne przepisy dotyczące turystyki

poniedziałek, 16 lipca 2018

Wolontariat niepełnoletnich w NGO (część 1)
Popularną formą działalności społecznej dzieci i młodzieży jest wolontariat. Coraz częściej NGO korzystają z bezpłatnej i ochotniczej pomocy młodych przy różnych projektach. Szczególnie często inicjatywy z udziałem młodzieży odbywają się w okresach ferii szkolnych, zimą i latem. Prace w ramach projektów bywają wówczas łączone z wyjazdami do różnych ciekawych zakątków Polski i świata. Pojawia się pytanie, czy w związku z wiekiem wolontariuszy dana organizacja pozarządowa powinna spełnić pewne szczegółowe wymogi? Przykładowo, czy powinna zapewnić kadrę odpowiadającą kompetencjami opiekunom wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanego m.in. przez szkoły i placówki?

Ponieważ temat jest obszerny, postanowiliśmy omówić go w formie cyklu 3 artykułów. Każdy z nich porusza temat pod kątem innych zagadnień prawnych, a wspólnie stanowią całościowe opracowanie powyższego zagadnienia. Cykl składa się z następujących części:

  • Wolontariat niepełnoletnich w NGO
  • Wyjazdy niepełnoletnich wolontariuszy w ramach NGO
  • Wymogi ustawy o systemie oświaty względem wyjazdów wolontariuszy

Autorem cyklu jest Marzena Dobner, świetnie zapowiadająca się przyszła prawnik, a całość powstała w ramach współpracy z kancelarią 4NGO Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Jaros.

wtorek, 3 lipca 2018

Działalność nierejestrowana w NGO
Niecały kwartał temu pojawiła się nowa możliwość rozliczenia czyjejś pracy, która jest wygodna i tania pod względem kosztów – czyli powinna znaleźć idealne zastosowanie w III sektorze. Oczywiście chodzi o działalność nierejestrowaną. Przykładami zastosowania tej konstrukcji mogą być: usługi dorywcze, wynagradzanie koordynatorów projektów, opieka nad dziećmi i młodzieżą, prowadzenie dodatkowych zajęć i warsztatów przez dotychczasowych pracowników itp.
 
Poniżej zapraszam do artykułu Marzeny Dobner, świetnie zapowiadającej się przyszłej prawnik, w którym autorka szczegółowo analizuje wymogi prawne i praktyczne aspekty działalności nierejestrowanej. Artykuł powstał w ramach współpracy z kancelarią 4NGO Kancelaria Radcy PrawnegoPiotr Jaros


Działalność nierejestrowana (nieewidencjonowana)Pakiet ustaw zwany Konstytucją dla Biznesu, uchwalony dnia 6 marca br. i wprowadzony w życie z dniem 30 kwietnia br., znacząco uelastycznił niektóre regulacje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorców na polskim rynku. Jedną z poważniejszych zmian, stwarzających nowe możliwości szczególnie dla drobnych usługodawców, jest działalność nierejestrowana, zwana także działalnością nieewidencjonowaną lub nierejestrową. Jej zasady reguluje treść art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646; dalej jako UPP).