poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Wymogi ustawy o systemie oświaty względem wyjazdów wolontariuszy (Cześć 3 cyklu: Wolontariat niepełnoletnich w NGO)
Kontynuujemy nasz cykl Wolontariat niepełnoletnich w NGO. Ostatnia jego część poświęcona jest wymogom wyjazdu wolontariuszy, który podlega ustawie o systemie oświaty. Autorem cyklu jest Marzena Dobner, świetnie zapowiadająca się przyszła prawnik, a całość powstała w ramach współpracy z kancelarią 4NGO Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Jaros.

 

Jeśli wyjazd połączony z wolontariatem dzieci i młodzieży spełnia łącznie przesłanki z ustawy o systemie oświaty muszą zostać zapewnione, kryteria zgodnie z art. 92c i n. ustawy o systemie oświaty. Kiedy przepisy tej Ustawy znajdą zastosowanie pisaliśmy w Części 2 cyklu.

 


Po pierwsze, zgłasza zamiar zorganizowania wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku. Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku (por. art. 96d).