wtorek, 25 września 2018

Społeczna i inkluzywna przedsiębiorczość w teorii i praktyce - relacja z konferencji


Powrót do normalnej zawodowej aktywności po sezonie wakacyjnym, bywa ciężki. W moim przypadku wymagał dłuższego czasu, w którym mogłem uporządkować wszystkie nowe pomysły z letnich miesięcy. 

Jedną z takich inicjatyw jest szersze wykorzystanie networkingu w sektorze, także na poziomie międzynarodowym. Narzędziem do tego ma być think tank Instytut Prawa im. Jana Łaskiego, w ramach którego chcę inicjować edukację prawną metodami pozaformalnymi, ze szczególnym naciskiem na społeczność NGO.

Po raz pierwszy miałem okazję przedstawić temat rozwijany w ramach bloga prawowngo.pl przedstawicielom III sektora i ekonomii społecznej z innych krajów, a co za tym idzie z innych systemów prawnych. 20 września, wraz z innymi działaczami Instytutu, wziąłem udział w międzynarodowej konferencji pt.: „Sociální a inklusivní podnikání ve výuce, teorii a praxi“ (moje tłum. Społeczna i inkluzywna przedsiębiorczość w teorii i praktyce), organizowanym przez Silesian University in Opava: Schoolof Business Administration in Karvina. Było to bardzo ciekawe doświadczenie.