sobota, 16 lutego 2019

Jak zostać przedsiębiorstwem społecznym?
W grudniowym artykule „(Nowe) Wytyczne dla przedsiębiorstwspołecznych” napisałem o prowadzonej przez Departament EkonomiiSpołecznej i Pożytku Publicznego (przy MRPiPS) nowej liście przedsiębiorstw społecznych. Tamten artykuł został poświęcony formalnemu bałaganowi, który jest wynikiem braku ustawowej (= powszechnie obowiązującej) definicji przedsiębiorstwa społecznego (w skrócie PS) w Polsce. Pomimo tego lista funkcjonuje, gromadzi dane przedsiębiorstw i stale zwiększa swoją bazę.
Ponieważ tematem bloga są przede wszystkim zagadnienia praktyczne, to ten wpis traktuje o tym co należy zrobić by zostać wpisanym na rządową listę przedsiębiorstw społecznych.